8 Ashnaf mustahiq

(8) Delapan Ashnaf Mustahiq Zakat

1. Orang-orang fakir.
2. Orang-orang miskin.
3. Para mu’allaf (orang yang dibujuk hatinya masuk Islam).
4. Pengurus-pengurus zakat (amil zakat).
5. Riqob (Untuk budak).
6. Ghorim (Orang-orang yang berhutang).
7. Fisabilillah (Untuk jalan Allah).
8. Ibnu Sabil (Mereka yang sedang dalam perjalanan.

Penjelasannya klik disini

Advertisements